ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဆိုင်ရာ အသိပေးကြေငြာချက်

ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဆိုင်ရာ အသိပေးကြေငြာချက်

            ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေသည် ၁၀ - ၂ - ၂၀၂၄ ရက်တွင် စတင် အာဏာတည်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ သို့ရာတွင် ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကို စတင် အကောင်အထည်ဖော်ရာ၌ လတ်တလောတွင် အမျိုးသမီးများကို စစ်မှုထမ်းရန်အတွက် ခေါ်ယူရန် အစီအစဉ်မရှိသေးကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။

ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေဆိုင်ရာ သိကောင်းစရာ

၁။           စစ်မှုထမ်းရမည့် အသက်အရွယ်ရောက်သူ -

            (က)     အမျိုးသား  အသက်(၁၈)နှစ်  မှ   (၃၅)နှစ်။

              ( ခ )      အမျိုးသမီး  အသက်(၁၈)နှစ်   မှ   (၂၇)နှစ်။

              ( ဂ )      ကျွမ်းကျင်သူ  အမျိုးသား  အသက်(၁၈)နှစ်  မှ  (၄၅)နှစ်။

              (ဃ)      ကျွမ်းကျင်သူ အမျိုးသမီး အသက်  (၁၈)နှစ်    မှ (၃၅)နှစ်။

၂။            ယာယီရွှေ့ဆိုင်းနိုင်သူ -

              (က)      ကျန်းမာရေးအဆင့်မမီကြောင်း ထောက်ခံချက် ရထားသူများ။

              ( ခ )      နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း၊ ပညာသင်ကြားနေသူများ။

              ( ဂ )     အခြားစောင့်ရှောက်မည့်သူမရှိသော မိအို၊ ဖအိုများကို လုပ်ကျွေးနေသူများ။

              (ဃ)      မူးယစ်ဆေးဝါးဖြတ်ရန် ဆေးကုနေသူများ။

              ( င )      ထောင်ကျနေသူများ။

၃။           ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေရည်ရွယ်ချက် - နိုင်ငံသားတိုင်းသည် ဒို့တာဝန်အရေးသုံးပါးကို စောင့်ထိန်းရန်တာဝန်ရှိသဖြင့် ယင်းတာဝန်ကို ထမ်းဆောင်နိုင်ရေးအလို့ငှာ နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေး အတွက် စစ်မှုထမ်းဆောင်နိုင်ရန်။

၄။           ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းရန်ကာလ -

              (က)      သတ်မှတ်အသက်အရွယ်ရောက်ရှိသူ နိုင်ငံသားတိုင်း                        - ၂၄ လ

              ( ခ )      တပ်မတော်စက်မှုလက်မှုပညာသည်များအဖြစ်အမှုထမ်းရန်ဆင့်ခေါ်    - ၃၆ လ

                          ခံရသူများ/ကျွမ်းကျင်သူများ။

၅။           ခံစားခွင့်များ -

              (က)      သတ်မှတ်လစာနှင့်စရိတ် ခံစားခွင့်ရရှိမည်။

              ( ခ )      သေဆုံး/ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့လျှင် သတ်မှတ်ထားသော ခံစားခွင့်များရရှိမည်။

              ( ဂ )     ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းကာလပြီးဆုံးပါက မူလအလုပ်အကိုင်/အလားတူ အလုပ် အကိုင်တွင် ပြန်လည်ခန့်ထားရမည်။